در کتاب سلیم بن قیس هلالی ص17 آمده :عمر نیمی از اموال کارگزاران را به جرم خیانت در بیت المال گرفت .به جز اموال غارت شده توسط پسر خاله اش قنفذ با آنکه خیانت او مسلم شده بود اموال او را نگرفت دارایی او بیست هزار درهم بود .امیر مومنان علی علیه السلام فرمودند :علت آزاد گزاردن او پاداش تازیانه هایی بود که به حضرت زهرا سلام الله علیها زده بود که به سبب ان ضربات از دنیا رحلت فرمود. در حالیکه در بازویش بر اثر ضربات تازیانه دُمل بزرگی به وجود امده بود .لعنت خداوند و تمام آفریدگانش بر ستمکاران وستمگران در حق حضرت زهرا سلام الله علیها وآل  پیامبر صل الله علیه و اله