به نقل از حاج حسن آهی فرزند ایشان، حاج علی آهی، پرچمدار ستایشگری غروب دیروز (یکشنبه) و پس از اذان مغرب درگذشت. بنا به گفته حاج حسن آهی مراسم تشییع روز سه شنبه و احتمالا از مقابل مسجد امیرالمومنین(مسجد آهی) برگزار خواهد شد. حاج علی آهی که از چند روز قبل به دلیل عفونت خونی در بیمارستان شهید هاشمی نژاد بستری بود و در حالت کما قرار داشت به سرای باقی شتافت.