خانه خراب گشتن من با عزاى توست زیبا ترین ترنّم قلبم صداى توست دیدى چگونه زندگیم را نظر زدنند چشمان شور پشت سر بچه هاى توست دردم گرفته فاطمه جان گریه مى کنم این قلب زخم دیده ى من مبتلاى توست جلسه روضه هفتگی هیئت الزهرا سلام الله علیها