صراط: حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه 19 بهمن ماه در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش و پدافند هوایی، بر ضرورت توافق یک مرحله ای با مفاد واضح و غیرقابل تفسیر تاکید کردند. به گزارش صراط، با توجه به بروز شایعات متعددی در خصوص چگونگی توافق احتمالی در لوزان، که گاه با آنچه مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، تفاوت دارد، یادآوری بخشی از بیانات راهگشای ایشان، در خصوص چند و چون توافق خالی از لطف نیست. رهبر معظم انقلاب در دیدار مذکور با اشاره به برخی مباحث مطرح شده درخصوص توافق دو مرحله ای که ابتدا توافق بر اصول کلی و بعد از مدتی توافق بر جزئیات باشد، خاطرنشان کردند: چنین توافقی پسندیده نیست زیرا با تجربه ای که از رفتار طرف مقابل داریم، توافقِ صِرف در کلیات، وسیله ای خواهد شد برای بهانه گیری های پی در پی در جزئیات. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: اگر توافقی انجام شود، باید در یک مرحله و در بردارنده کلیات و جزئیات، با یکدیگر باشد. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: مفاد این قرار داد نیز باید روشن، واضح و غیرقابل تفسیر و تأویل باشد و مفاد توافق نباید به گونه ای باشد که طرف مقابل که عادت به چانه زنی دارد، در قضایای مختلف بهانه جویی کند. رهبر انقلاب تأکید کردند: تحریم ها نیز باید به معنی واقعی کلمه برداشته شوند.